Jagtloven

 
06-04-2009
Diverse love

Jagtlovens formål er at sikre arts- og individrige vildtbestande og skabe grundlag for en bæredygtig forvaltning heraf ved at beskytte vildtet, særlig i yngletiden, sikre kvantiteten og kvaliteten af vildtets levesteder gennem oprettelse af vildtreservater og ved på anden måde at etablere, retablere og beskytte vildtets levesteder.

 
 
Find information om: regler guide svar guiden
(Hovedkategori: Diverse love)