Poker regler

 
04-04-2009
Spil

Pokerleksikon:

Hånd: En hånd er den kombination af kort, som en spiller sidder med.

Spil: Et enkelt spil fra én kortblanding til den næste kaldes for et spil.

Pulje(Pot): Bunken af pengeindsatser fra spillerne under spillet kaldes en pulje eller pot.

Hand Tie: Hvis to spillere har samme hånd, skal de dele puljen imellem dem.

Indsats(Ante): Penge, som spillerne lægger i puljen, før de ser deres kort. Indsatser kaldes også blinds.

Showdown: Den sidste handling, hvor vinderen af puljen findes, når alle budrunder er afsluttet.Budregler:

Call: Et bud, der svarer nøjagtig til det højeste bud, der er afgivet af den foregående spiller, så man kan forblive i spillet.

Fold: En spiller smider sine kort og opgiver sin chance for at vinde puljen i dette spil. En spiller, der smider kortene, anses for inaktiv, og han har intet krav på tidligere bud.

Raise: Betyder at man ophøjer indsatsen i forhold til det højeste bud, der er afgivet af en af de foregående spillere. Alle andre spillere i spillet kan enten melde call (betale deres bud op til det hævede beløb), smide kortene eller melde yderligere raise.

Check: Det er som pas, hvor en spiller ikke byder et ekstra beløb men stadig er med i spillet, fordi ingen har mere i puljen end spilleren selv.


Håndrangering:

Du skal kende kortenes rækkefølge fra nederst til øverst: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Knægt (Kn), Dame (D), Konge (Ko) og Es (Es). Esset (Es) kan normalt både fungere som det højeste og det laveste kort efter behov. Der er ingen trumf - alle kulører er lige, så for eksempel hjerter konge og spar konge har lige høj værdi. Pokerrangeringer er altid kun baseret på fem kort.

Hænderne i fra lavest til øverst: Et par, To par, Tre ens, Straight, Flush, Fuldt hus, Fire ens, Straight flush og Royal flush. En hånd kan slå alle hænder, der står før den.

Et par(One pair) er to kort ud af fem kort, der har samme numeriske værdi, f.eks.: Es-Es-Ko-7-6 (eller) Kn-Kn-8-5-3. Hvis der er to spillere med ens par, findes det højeste af de øvrige kort på spillernes hænder; hvis disse også er ens, findes de næsthøjeste kort, og hvis disse også er ens, findes de laveste kort. Så Es-Es-7-6-5 slår Es-Es-7-3-2 fordi 6 eren slår 3 eren. Et par
To par(Two pair) betyder to forskellige kortpar samt et andet kort. Eks.: Es-Es-Ko-Ko-5 (eller) Kn-Kn-10-10-7. Hvis de højeste par er ens hos to spillere, sammenlignes de laveste par, så for eksempel Es-Es-Ko-Ko-5 slår Es-Es-Kn-Kn-3. Hvis begge par er ens hos spillerne, sammenlignes de sidste kort, så Es-Es-10-10-5 slår Es-Es-10-10-4. To par
Tre ens(Three of a kind) er tre kort med samme numeriske værdi samt to øvrige kort. Eks.: Es-Es-Es-3-2 (eller) 5-5-5-Ko-Kn. Hvis man skal sammenligne to gange tre ens, hvor værdierne er ens, så sammenlignes de højeste af de to øvrige kort, og hvis disse også er ens, sammenlignes de laveste kort, så Ko-Ko-Ko-Es-10 slår Ko-Ko-Ko-Es-9 fordi 10 er højere end 9. Tre ens
Straight er fem kort i rækkefølge i forskellige kulører. Eks.: 6-5-4-3-2 (eller) D-Kn-10-9-8.
5-4-3-2-Es er den laveste straight, hvor 5 er højest. 3-2-Es-Ko-D er ikke gyldig som straight, da kortene ikke kan gå i ring. StraightFlush er fem kort, der ikke er i rækkefølge men i samme kulør. Eks.: Es-9-7-5-2 (eller) Ko-Kn-8-6-3. Hvis de højeste kort er ens, så sammenlignes de næsthøjeste kort; hvis disse også er ens, sammenlignes de næste kort osv.Her vil Kn-9-7-5-2 slår Kn-9-7-4-3 fordi 5 er højere end 4. FlushFuldt hus(Full House) er tre kort med samme numeriske værdi samt et par Eks.: Es-Es-Es-5-5 (eller) 6-6-6-2-2. Hvis de tre ens er lige, bestemmer værdien af parret, hvem der vinder. Fuldt husFire ens(Four of a kind) er fire kort med samme numeriske værdi samt et kort mere. Eks.: A-A-A-A-3 (eller) 5-5-5-5-7. Fire ensStraight Flush er fem kort i rækkefølge og i samme kulør. Eks.: 7-6-5-4-3 (eller) 9-10-Kn-D-Ko alle i spar. Husk, at D-Ko-Es-2-3 normalt ikke er tilladt. Fordi kortene ikke kan gå i ring. Straight flushRoyal Flush er 10-Kn-D-Ko-Es (eller) Es-Ko-D-Kn-10 i samme kulør. Dette er simpelthen den bedste straight flush. Da alle kulører er ligeværdige, er også alle royal flush ligeværdige. Royal flushHvad sker der så, hvis de fem kort ikke danner nogen af de kombinationer, der er angivet ovenfor? Det er her, de høje kort kommer til deres ret. Når man sammenligner to hænder uden reelle kombinationer, så vinder den spiller, der har det højeste kort. Hvis de højeste kort er ens, så sammenlignes de næsthøjeste kort; hvis disse også er ens, så sammenlignes de næste kort og så fremdeles. Så Es-Kn-9-5-3 slår Es-10-9-6-4 fordi knægten slår 10 eren.

 
 
Find information om: guiden svar regler guide
(Hovedkategori: Spil)