Skak regler

 
05-04-2009
SpilVed spillets begyndelse opstilles brikkerne som vist ovenfor.

Brættet inddeles lodret i 8 linjer, der i dansk tradition betegnes med bogstaverne a-h og vandret i 8 rækker, som betegnes med tallene 1-8. Betegnelserne udgør derfor et koordinatsystem, hvor hele brættet er set fra hvids side, og hvor hvert enkelt felt på brættet har en entydig betegnelse fra a1 til h8. Linjens nummer nævnes altid først, hvilket nærmere er beskrevet under algebraisk notation. Følges brættets felter på skrå ses et antal diagonaler, hvoraf de to lange diagonaler går fra a1 til h8 og fra h1 til a8, mens de øvrige er korte diagonaler.

De 8 brikker, som står på rækken nærmest spilleren, kaldes med et fælles udtryk for officererne og på rækken foran dem står otte bønder.

Officerernes navne og symboler er følgende: konge, dronning, tårn, løber, springer og bonde. De er placeret således på første og ottende række fra venstre mod højre: Tårn, springer, løber, dronning, konge, løber, springer og tårn.

Spillereglerne er fastsat af Det internationale skakforbund, FIDE og regulerer alle aspekter af spillet fra trækregler til afklaring af situationer, som kan opstå under spil. I officielle spil udpeges en dommer eller turneringsleder, som afgør eventuelle tvivlsspørgsmål, som opstår undervejs. Nogen af hovedreglerne er beskrevet her.

Målet med spillet er at opstille en trussel mod modstanderens konge, som ikke kan pareres. Herved bliver modstanderen sat mat eller skakmat og har tabt spillet. Hvis ingen af spillerne kan vinde, bliver spillet remis, dvs. uafgjort.

Et spil skak er tabt for en spiller, hvis en af følgende begivenheder indtræffer:

* hans konge er sat mat, hvilket som nævnt betyder, at den er truet af en modstanders brik (det kaldes, at modstanderen har givet skak eller at kongen står i skak), og truslen ikke kan afværges
* hvis han opgiver spillet, hvilket han kan gøre når som helst undervejs
* tidsoverskridelse, dvs. at en aftalt spilletid overskrides uden at spilleren har foretaget det aftalte antal træk, dog kun hvis modstanderen har brikker nok tilbage til kunne sætte mat.
* spilleren diskvalificeres for overtrædelse af skakreglerne

Et spil skak er remis, hvis en af følgende begivenheder indtræffer:

* Stillingen er pat, dvs. at den spiller, som skal trække, ikke har nogen lovlige træk til rådighed, og hans konge ikke er truet (står i skak)
* hvis spillerne enes om det, efter at en af spillerne har afgivet et remistilbud
* hvis det forlanges af en spiller, efter at den samme stilling er opstået på brættet for tredje gang, og det er samme spillers tur til at trække
* hvis det forlanges af en spiller, efter at der i løbet af 50 træk ikke er enten slået en brik eller flyttet en bonde (50-træks reglen)
* hvis de tilbageværende brikker ikke er tilstrækkelige til at kunne sætte mat (teknisk remis)
* ved den ene spillers tidsoverskridelse, hvis den anden spiller ikke har brikker nok tilbage til at kunne sætte mat.

Man spiller hvid eller sort efter aftale eller efter forudgående lodtrækning, hvor vinderen får lov at vælge farve.

Forskellige bestemmelser:

* Kongen må ikke flytte til et truet felt
* en "rørt brik" skal flyttes (hvis det er ens egen brik) eller tages (hvis det er modstanderens brik), og en "sluppet brik" er flyttet. Man må altså ikke røre ved en brik uden at flytte den, og man må ikke sætte den på brættet og derefter fortryde det og placere brikken et andet sted. Man er dog aldrig tvunget til at flytte eller slå en brik, hvis det er ikke muligt at gøre med et lovligt træk.

Man foretager et træk ved at flytte en sine brikker fra det felt, den står på, til et andet felt. Der kan kun stå én brik på hvert felt, så hvis dette andet felt er besat af en fjendtlig brik, bliver denne slået. Den slagne brik fjernes fra brættet og deltager ikke mere i spillet.

Brikkerne har hver deres særlige måde at flytte på og slå modstanderens brikker på.

Benyt navigationshjælpen til højre for at læse mere om de enkelte brikkers træk, slag og karakteristiske egenskaber.

Følgende hovedregler er gældende for officererne:

* de kan flytte i alle retninger på brættet
* de kan flytte så langt, man ønsker, i deres trækretning, indtil de enten stoppes af en af spillerens egne brikker, eller indtil de møder den første af modstanders brikker, som de eventuelt kan vælge at slå. Denne hovedregel gælder ikke for springeren, som kan hoppe over både egne og modstanderens brikker.
* de slår på samme måde som de flytter

Bønderne kan derimod kun gå fremad, og de slår ikke på samme måde, som de flytter.

 
 
Find information om: guiden regler svar guide
(Hovedkategori: Spil)