1 - 10: Nyeste Job og uddannelse
 
Job og uddannelse
 
Regler vedrørende multimedieskatten
(Job og uddannelse > Job og uddannelse)


Som en del af skattereformen er der indført multimediebeskatning per 1. januar 2010. Det betyder, at medarbejdere, der bruger arbejdsgiverens multimedier privat, skal beskattes af 3.000 kr. pr. år. Multimedier dækker over telefon, ...
Job og uddannelse
 
Regler for omsorgsdage
(Job og uddannelse > Job og uddannelse)


Som offentligt ansat har du - både som mor og far - ret til omsorgsdage. For statsansatte gælder der andre regler for børn født før 1. oktober 2005 - læs mere her De samme regler gælder for praksisbioana...
Job og uddannelse
 
120-dages reglen
(Job og uddannelse > Job og uddannelse)


Funktionærloven indeholder en bestemmelse om, at det kan aftales, at medarbejderen opsiges med 1 måneds varsel (120-dages reglen) til fratrædelse ved en måneds udgang, når følgende betingelser er opfyldt - aftal...
Job og uddannelse
 
Regler om kontanthjælp
(Job og uddannelse > Job og uddannelse)


For at være berettiget til kontanthjælp skal du opfylde følgende betingelser: Du skal opholde dig i Danmark. Du skal kunne dokumentere ophold i Danmark, Grønland eller Færøerne i 7 ud af de seneste 8 år...
Job og uddannelse
 
A-kasse regler
(Job og uddannelse > Job og uddannelse)


Du kan forsikres på forskellige måder i en a-kasse, nemlig en a-kasse fuldtidsforsikring eller en a-kasse deltidsforsikring. Det afhænger af hvor mange timer om ugen du arbejder, og forskellen er blandt andet det beløb du ind...
Job og uddannelse
 
Barselsorlov regler
(Job og uddannelse > Job og uddannelse)


Hovedreglen er, at kvinder har ret til fire ugers barselorlov før fødslen og 14 uger efter fødslen. Mænd har ret til to ugers orlov i løbet af de første 14 uger. Herefter har I 32 ugers forældreorlov hve...
Job og uddannelse
 
Dagpengeregler
(Job og uddannelse > Job og uddannelse)


For få ret til dagpenge, skal du opfylde to betingelser: Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år. Som nyuddannet har du dog ret til dagpenge allerede en måned efter uddannelsen er færdiggjort Du skal ku...
Job og uddannelse
 
Reglerne for efterløn
(Job og uddannelse > Job og uddannelse)


Størrelsen på din efterløn afhænger af, om du opfylder den såkaldte 2-årsregel. Det gør du, hvis du i snit har arbejdet mindst 30 timer om ugen i to år, efter at du har fået dit efterløn...
Job og uddannelse
 
Sygedagpenge regler
(Job og uddannelse > Job og uddannelse)


Sygedagpenge er en økonomisk kompensation for det bortfald af arbejdsindtægt, der opstår ved sygefraværet. Opfølgning i sygedagpengesagen skal medvirke til, at den sygemeldte hurtigst muligt genvinder sin arbejdsevne o...
Job og uddannelse
 
SU regler
(Job og uddannelse > Job og uddannelse)


Reglerne for SU er forskellige alt efter, om du går på en ungdomsuddannelse eller på en videregående uddannelse. Der er dog en række regler, der gælder for begge typer af uddannelser, fx at man skal være stud...

Regler for kapitalpension
En kapital pension kommer til udbetaling som en sum, og tidligst ved det 62. år. Når man indsætter penge på en kapitalpension, får man et skattefradrag på 37,5 % svarende til bundskatten. Dvs. at når man s&...

Hvis du har du materiale til katagorien "Job og uddannelse" så indsend det til os. Hovedkategori: Job og uddannelse